وکالت

Feed Link JS News

سوالات آزمون وکالت سال 1391 ( قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1391  حقوق مدنی 1- آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نكاح و در دفترچة ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه چنانچه بدون رضايت زوجه همسر...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1396 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1396 اصول استنباط حقوق اسلامی 61- ماده 866 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی، راجع به حاکم است». از نظر کیفیت مصرف ترکه، این ماده...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1396 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1396  حقوق مدنی 1- در جریان یک حادثه رانندگی، ابتدا زهره و سپس پدرش علی فوت می‌کنند. بازماندگان علی عبارتند از: یک برادر ابوینی، یک برادر ابی و یک نوه دختری...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1395 اصول استنباط حقوق اسلامی 61- کدام مورد،‌ بیان کننده حکم تکلیفی است؟ الف) عین مستأجره باید معین باشد. ب) عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1395 حقوق مدنی 1- در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطلاع وی آن را به غیر بفروشد، کدام مورد صحیح است؟ الف) معامله...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1394 اصول استنباط حقوق اسلامي 61- كدام حكم ، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل مي شود؟ 1) زوجيت 2) بطلان 3) جواز 4) ضمان 62- مطابق ماده...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1394 حقوق مدنی 1- شخصي مال غيرمنقولي را كه تصورمي كرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولي فروخته است. بعداً معلوم مي شود كه اين مال متعلق به محجوري بوده است كه...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1392 ( قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1392 اصول فقه ۶۱- طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدني: «نفقة ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است.» حکم مصداق کدام گزينه مي باشد؟ الف) واجب...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1392 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1392 حقوق مدنی ۱- قیّم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی، صلح نامه ای...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1393 اصول فقه ۶۱- کدام مورد حکم تکلیفی است؟ الف) باطل بودن معاملات مجنون ب) موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی ج) عدم صحت وقف بر...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1393 حقوق مدنی ۱- در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط قیم، عمل حقوقی انجام گرفته توسط قیم، چه وضعیتی پیدا می کند؟ الف) اصولاً قیم بر خلاف ولی قهری،...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1391 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1391 اصول فقه ۶۱- باتوجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره ي قياس «تمليك رايگان مال...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1390 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1390 اصول فقه ۶۱– از ماده ۶۹۱ قانون مدني كه ميگويد: «ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.» ميفهميم كه ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده، باطل نيست....
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1390 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1390 حقوق مدنی ۱– در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم ميخورد كه: الف) عوضين موجود باشند. ب) تغييري در عوضين داده نشده باشد. ج) يكي از جهات...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

سوالات آزمون وکالت سال 1389 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1389 اصول فقه ۶۱– عبارت «دائم» برای «نكاح» در ماده ۱۰۹۶ ق.م كه میگوید: «..... در نكاح دائم، شرط خیار نسبت به صداق، جایز است.....» مصداق كدام اصطلاح...
۱۱ ماه پیش
اختصاصی

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز